ITINERARI ESCOLAR

Descobrim els orígens de barcelona mentres aprenem a llegir les restes arqueològiques conservades a la ciutat.

Un itinerari a través dels vestigis de l’antiga colònia de Barcino per entendre el naixement de la ciutat i la seva evolució. Amb aquest recorregut els alumnes s’aproximaran a la importancia que ha tingut per a les nostres terres la romanització. Situarem el paper que juga a la Mediterránea la Hispania romana i les seves principals ciutats. Visitarem les restes físiques que es conserven a Barcelona i quins van ser els trets característics que asseguraven l’éxit de la romanització.

A través de la participació per part de l’alumnat identificarem aquells aspectes que hem heretat dels primers habitants de la ciutat que encara avui ens permeten dir que som descendents dels romans. Cultura, llengua, gastronomia, urbanisme, arquitectura, festes i religió són alguns exemples de l’ampli llegat que aquest poble va deixar a casa nostra.


Durada itinerari: 2h aprox. (adaptable)
Recorregut: Ciutat Vella
Materials: S’entregarà Als Alumnes Material De Mà Amb Explicacions Resumides, Mapes Didàctics Explicatius De L’urbanisme Romà I Exercicis Interactius A Realitzar Durant La Ruta O Posteriorment A L’aula.

* Pot incloure la visita al MUHBA-Pl del Rei.