ITINERARI ESCOLAR

Els bombardejos i l’organització ciutadana a Barcelona durant la Guerra Civil.

Les forces feixistes van considerar Barcelona un objectiu de prioritat maxima on practicar bombardeigs sistemàtics amb la intenció de posar a prova noves estratègies bèl·liques, provocar el desànim entre la ciutadania i tallar els subministraments que s’enviaven al front.

L’activitat que proposem pretén il·lustrar la determinació i perseverància amb què la ciutadania i les institucions van respondre a una situació tan terrible com desconeguda. A través d’un recorregut particular identificarem la magnitud de la tragèdia a la ciutat, a través d’imatges i textos de l’època ens aproximarem a les dificultats que la població havia de superar per fer front als atacs i a través d’una didàctica interactiva amb l’alumnat debatrem sobre les possibles estratègies en la defensa de reraguarda.


Durada itinerari: 2h aprox. (adaptable)
Recorregut: Ciutat Vella, Raval Paral·lel
Materials: S
’entregarà als alumnes material de mà i exercicis interactius a realitzar durant la ruta o posteriorment a l’aula.

* Inclou la visita al centre d’interpretació històric de MUHBA Refugi 307