ITINERARI ESCOLAR

Un itinerari per aprofundir en els canvis socials, productius, econòmics i ubanístics que l’aplicació del vapor genera a la ciutat

La segona meitat del s.XIX esdevé un període clau per entendre el naixement de la Barcelona moderna. La influència que genera la revolució industrial obliga la transformació de la ciutat que, oberta a Europa, assimila el corrent renovador que inunda el vell continent.

Aquest recorregut per l’Eixample ens permetrà entendre el creixement de la ciutat a través del Pla Cerdà, l’eclosió del Modernisme i el naixement de la societat moderna, basada en la industrialització i la societat de classes.


Durada itinerari: 2h aprox. (adaptable)
Recorregut: Part central de l’Eixample
Materials: S
’entregarà als alumnes material de mà amb explicacions resumides, mapes didàctics, plans urbanístics i exercicis a realitzar col·lectivament durant la ruta o posteriorment a l’aula.