ITINERARI ESCOLAR

Imaginar Barcelona al segle XIX és, sens dubte, emprendre un viatge espectacular.

L’aparició de la màquina de vapor, l’arribada del tren i les noves catedrals de la humanitat, la immersió de l’Ictineu i la descoberta del fons marí, la il·lusió projectada pel cinematògraf i l’esperança a mans de les vacunes contra el còlera ens evoquen una ciutat bolcada al progrés que prometien la ciència, la tècnica, els nous invents i la medicina.

Amb aquest recorregut dinàmic, amè i participatiu, proposem a l’alumnat caminar per la ciutat per tal d’observar, viure i imaginar els invents i les revolucions que transformaren la Barcelona del s.XIX en una ciutat moderna així com proporcionar les claus per entendre el context i les noves corrents de pensament que forjaren aquests canvis.


Durada itinerari: 2h aprox. (adaptable)
Recorregut: Ciutat Vella i part de la façana marítima
Materials: S’entregarà als alumnes material de mà, exercicis interactius a realitzar durant la ruta o posteriorment a l’aula.